• Tilskud til Hjemmebehandling

  Tilskud til Hjemmebehandling

  Borgere, der kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud pga. nedsat førlighed eller vidtgående fysisk elle psykiske handicap, kan tilsluttes omsorgstandplejen i kommunen.
  Med andre ord, har du ikke mulighed for at komme til os på klinikken til protesebehandling, kan du søge om tandbehandling i hjemmet.
  Patienter, der er tilsluttet omsorgstandplejen, har mulighed for at få finansieret hele behandlingen.  Læs mere under punktet – Behandling i hjemmet.

 • Sygeforsikringen ”Danmark”

  Sygeforsikringen ”Danmark”

  Som medlem af gruppe 1 eller 2 i ”Danmark”, kan du opnå store tilskud til din tandprotesebehandling. Tandprotese Teamet hjælper dig med udregning af tilskud fra ”Danmark” og  indberetter elektronisk for dig.

 • Tilskud fra kommunen

  Tilskud fra kommunen

  Kommunen kan yde engangsydelse/tilskud til betaling af tandprotesebehandling iflg. lov om Aktiv Socialpolitik §82 og §82a, hvis du modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveauet.
  Efter lov om aktiv socialpolitik kan kommunen i en række særlige tilfælde yde hjælp til rimeligt begrundede enkelte udgifter, som du ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde.
  En enkeltydelse giver dig mulighed for en enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv.
  Enkeltydelse er en mulighed for økonomisk hjælp til nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.
  ​​​​​​​Dette er eksempelvis til tandproteser og tandbehandling hos egen tandlæge.

 • Udvidet helbredstillæg

  Udvidet helbredstillæg

  Er du pensionist og berettiget til udvidet helbredstillæg, er der mulighed for at få op til 85 % i tilskud til udgifterne til protesebehandlingen. Yderligere kan du søge om personligt tillæg til egenbetalingen. Klinikken hjælper med et overslag på behandlingen til kommunen. Behandlingen må først påbegyndes, når bevillingen er godkendt.